Wat is luisterkind


Wat is luisterkind.

Bij luisterkind ga ik op zielsniveau contact maken met de aanvrager of met degene voor wie de luisterkindafstemming is aangevraagd. Ik maak contact op een diepere laag van je ziel en ga in gesprek met de aanvrager. Tijdens dat gesprek gaan we naar de problemen kijken en naar oplossingen zoeken, hoe we het probleem of de blokkade draaglijker kunnen maken. Dit doen we door handvatten aan te reiken hoe de blokkades opgelost kunnen worden, of hoe er op een andere manier mee om te gaan. Het kan zijn dat we verder terug in de tijd moeten gaan en het probleem in een vorig leven moeten verhelpen. De handvatten passen altijd bij de persoon die het aanvraagt, omdat die uit de ziel van de aanvrager komen.

 

Het voordeel van de begeleiding door Luisterkind is, dat je geen reistijd en consult-tijd kwijt bent. Je stuurt mij alle informatie die ik nodig heb via de mail en ik ga aan het werk voor jou/ jullie. De informatie die ik nodig heb zijn onder andere een foto en de vragen wat je op dat moment hebt.